Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

                                            

Witamy na stronie

Szkoły Podstawowej

w Kobierzycach 

ul. Parkowa 7

55-040 Kobierzyce

tel.(fax): 71/311-16-64

e-mail: szkolakobierzyce@interia.pl

 

Misja szkoły

 

„Misją naszej szkoły jest wychowanie ucznia dążącego do stałego

 

 poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, mającego poczucie własnej

 

wartości, szanującego siebie i innych,

 

gotowego sprostać wymaganiom współczesnego świata

 

a jednocześnie wrażliwego, kreatywnego, otwartego na oczekiwania środowiska".

 

Misja jest realizowana w następujących obszarach:

1) wychowanie do uczestnictwa w kulturze i samorozwoju;

2) wychowanie regionalne i patriotyczne;

3) współpraca z rodzicami, wychowanie prorodzinne;

4) wychowanie prozdrowotne i profilaktyka;

5) praca opiekuńcza. 

Wizja szkoły

  

 

 Szkoła Podstawowa w Kobierzycach kształci absolwenta, który:

1) posiadł wiedzę i umiejętności na miarę swoich możliwości i dąży do ich poszerzania;

2) ma poczucie własnej wartości;

3) dostrzega potrzeby innych i jest gotowy do pomocy;

4) umie dbać o zdrowie własne i innych ludzi;

5) zna i godnie reprezentuje swój region i kraj;

6) jest twórczy, zdolny do samodzielnego myślenia, uczenia się  i działania;

7) jest odpowiedzialny za siebie i powierzone zadania.